Medborgerne

Fra 2014 til 2018 var jeg med til at opstarte Medborgerne, en alliance af 15 forskellige lokale fællesskaber på Nørrebro og Nordvest i København. Med midler fra fra Trygfonden i ryggen arbejdede vi for at forny og styrke civilsamfundets fællesskaber og bekæmpe den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag. Vi introducerede den amerikanske community organising-tilgang i Danmark, og jeg var ansat som foreningens første community organiser fra 2016 til 2018, hvor jeg gav stafetten videre til et stærkt sekretariat.

Vi lancerede Medborgerne sammen med over 400 lokale borgere i Nørrebrohallen i september 2017, og det lykkedes os at vinde en række lokalpolitiske sejre, som fx med kampagnen “Tryg Nørrebro Station“, der sikrede et løft af stationsområdet til over 8 millioner. Foreningen Medborgerne lukkede ned i sommeren 2022, og efterfølgende skrev jeg en opsamling på de erfaringer, jeg tager med mig fra projektet.

Udvalgte presseklip om Medborgerne: