Foredrag, workshops og konsulentydelser

Siden 2010 har jeg primært arbejdet som selvstændig konsulent med demokratisk værtskab: At påtage sig et ansvar for at støtte mennesker i at bruge deres stemmer og forløse deres demokratiske handlekraft.

Jeg tilbyder bl.a.:

Læs mere herunder eller kontakt mig på 30253049 eller andreas.lloyd@gmail.com for at høre nærmere.

Værtskab og facilitering af workshops, samtalesaloner og konferencer


Jeg kan hjælpe jer med at udvikle og og afholde engagerende og begejstrende arrangementer, hvor deltagerne ikke bare sidder og lytter, men selv er aktive medskabere. Jeg trækker på mange års erfaring som medstifter og udvikler af Borgerlysts Samtalesaloner, der gennem gode spørgsmål og trygt værtskab giver plads til helt nye samtaler og relationer på tværs. Jeg har også udviklet Løsningslaboratorier, der omsætter samtalesalon-teknikkerne til at understøtte idéudviklings- og innovationsprocesser.
Jeg har bl.a. været vært på løsningslaboratorier for en lang række forskellige styrelser, biblioteker, fagforeninger og kommuner, samt konferencer som Frivilligrådets Årsmøde og Den Socialøkonomiske Årspris.

Foredrag og workshops


Jeg er en scenevant foredragsholder, men jeg foretrækker at benytte samtalesalon-elementer eller at holde engagerende workshops frem for gammeldags røv-til-sæde-foredrag. Jeg tilbyder både standard-foredrag og workshops eller skræddersyr dem efter behov. Jeg har bl.a. holdt foredrag og workshops på Bibliotekschefforeningens Årsmøde, Byrådet i Hillerød Kommune, Kunstmuseet Silkeborg Bad, Danske Folkeoplysnings Samråd og højskoler, festivaller og foreninger over hele landet.

Mine standard-foredrag er:

  • Følelsen af demokrati – en historie om at overvinde følelsen af magtesløshed, finde sin stemme og prøve at gøre en forskel (med afsæt i min bog af samme navn)
  • Borgerlyst – om hvordan du kan skabe mere engagement og handlekraft i hverdagen
  • Community organising – historien om Medborgerne, Danmarks første borgeralliance og hvad den kan lære os om magt og det danske civilsamfunds fremtid
  • Samtalesaloner – hvordan I kan skabe grobund for bedre samtaler, mere nysgerrighed og stærkere relationer
  • Fra klimaskam til klimakamp – klimahandling for begyndere
  • Lær at lære – en times lynkursus i at tage ansvar for din egen læring

Undervisning


Sammen med Sager der Samler afholder jeg løbende masterclasses i Demokratisk Værtskab. Derudover tilbyder jeg også skræddersyede kursusforløb i både Samtalesalonværtskab, Community Organising og Demokratisk Værtskab. Som mangeårig konsulent og gammel højskolelærer er jeg vant til at tilpasse min undervisning efter mange forskellige målgrupper og tale til deres interesser og behov. Jeg har bl.a. udviklet
Jeg har bl.a. undervist på Københavns Universitet, Roskilde Universitet, en række forskeller folkehøjskole, Københavns Professionshøjskole, Folkeuniversitetet, Hvidovre Gymnasium og KEA – Copenhagen School of Design and Technology.

Rådgivning om engagement og organisationsudvikling


Jeg har rådgivet om demokratisk værtskab og medlemsengagement for organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Globalt Fokus, DBU, Ældre Sagen, Coop og Klimabevægelsen i Danmark. Dette arbejde har bl.a. resulteret i engagementsstrategier, rapporter om folkelig forankring, oplæg til hjemmeside-redesign og udvikling af koncepter som Klimaværksteder og Forsamlingsbrugsen og målrettede undervisningsforløb som Klimakæmper og Klimaleder.

Etnografisk felt- og analysearbejde


Med afsæt i min faglighed som antropolog har jeg stor erfaring med at lave etnografiske undersøgelser og analyser, der både kan gøre jer klogere på en given felt. Både med henblik på at afklare brugerbehov, interessentanalyser eller vurdere risici i forbindelse med et givent projekt. Jeg har lavet etnografiske opgaver for bl.a. Globalt Fokus, Coop, Novo Nordisk, Danske Bank, Miljøstyrelsen, Ældre Sagen og Business Danmark.

Kontakt mig endelig på 30253049 eller andreas.lloyd@gmail.com for at høre nærmere.