Borgerinddragelse

Jeg arbejdede som konsulent med borgerinddragelsesprocesser for kommuner, styrelser og ministerier for at understøtte et levende samtaledemokrati, hvor alle kan påvirke den politik, der påvirker dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *