News snacks – a taste of situationist poetry

I don’t have any exams this semester which makes an interesting change. So while everybody around me are cramming for their various exams, I just do ordinary common people stuff like go to work and worry about the evils of this world – though those two are rarely directly related.

I have two part time jobs, one as Macintosh supporter at a travel agency which has been okay, as long as there’s actually any actual supporting or network administration to do, and not just ordinary busy work such as filing pictures, updating databases and other boring stuff.
My other job is as a news writer at a corporate news service called Infopaq. Basically, they read the newspapers as soon as they come off the press (usually between midnight and 4 am) and look for articles that would interest their customers, most of them major scandinavian businesses. But since the people who pay for this service are Very Busy and Important People(tm), it’s Infopaq’s job to predigest the news for them and serve it to the VBIPs in easily-edible bitesized snacks of dense information.

Even though it often feels a bit like Monty Python’s “Summarize Proust’s “A la recherche de temps perdu” in 30 seconds” competition, this way of writing can still develop into a sort of absurd fun. Sure, often enough it can seem mindless and dull. And that’s basically what it is. Being in the information refinement business, you can say that we don’t really produce anything – it’s sort of an extra link in the chain of information. That seems like a pretty good basis for some nifty situationist art, though. So I’ve tried to look at this job as being at the forefront of the avantgarde (is that a pleonasm? I think it is). The work is so strange that somebody ought to stand up and declare the whole situation a work of art and a detournement of the abstractions of modern society. And since nobody else has done it yet, that someone might just as well be me. The centerpiece and lasting evidence of this process is of course the snack-sized summaries themselves as they are fantastically futile poetry that has to follow certain Haiku-like rules. But since rhythm and lines don’t matter much, the rules only make sense in the situation.

The rules are these: a 40 letter headline, a 140 letter first line, which will has to sum up the main points of the article in more detail than the headline, and the total news snack mustn’t be bigger than 800 letters. Also, most of these companies pay per snack, and they usually want a summary of every article in which their company, their CEO or just something related to their field of expertise, is mentioned. How these criterias work exactly, I do not know, I use my best guess every time as I have long given up on getting any coherent reasoning from the editors who naturally want to produce as many snacks as possible so as to maximise profits. Furthermore, for copyright reasons, it is not allowed to copy text – apart from quotes, which must be quoted correctly – from the articles. Everything must be reworded or rephrased so as to avoid lawsuits. To be properly efficient, every snack writer should produce at around 3 to 4 snacks an hour.

The best way to appreciate how this works, is by reading the summaries. I’ve gathered all the snacks I prepared between 4 and 9 am on wednesday the 6th of january (did I mention that it has to be done at night? The VBIPs usually need their snacks around 8 am). They’re all missing the headlines, since those are in a different text field, and thus not easily cut-and-pastable, but it should be appreciable enough even so. They have not been edited in any way and are presented here in the order that they were written. They’re all in Danish, of course, but those of you who are familiar with that particular language can play a little game while savouring the many stanzas of delicate newswriting: Which company could possibly be interested in this news? Most of them are easy enough, since they insist of having their name mentioned in the summary – others… well it’s not quite so easy. The news are from all the major Danish daily newspapers, and no – I don’t really expect anybody to read all of them..

Skuespilleren Thomas Bo Larsen er måske bedst kendt fra rollen som
familiefar i TDC’s reklamefilm, men roden fra Værebro er mere end det.
I et interview med B.T. fortæller Thomas Bo Larsen om sine øvrige
bedrifter, og om, hvordan stort set alle de penge han tjener, går til
rejser. Og her hjælper hans indbringende treårige kontrakt med TDC
også.

Trods julestress steg de private investorers andel af alle
aktiehandler på fondsbørsen fra 15,8 pct. i november til 19,3 pct. i
december. Selvom de private investeringers andel af den samlede
aktieomsætning stadig er lille, var der også fremgang fra 1,93 pct.
til 2,27 pct. Blandt de aktier, der har vist sig mest populære blandt
de private investorer, er Københavns Lufthavne og A.P. Møller ud over
de altid populære bankaktier.

Det tjekkiske teleselskab Cesky Telecom er klar til at blive
privatiseret, og TDC og TeliaSonera er blandt de interesserede købere.
Den tjekkiske regering, der ejer 51,1 pct. af aktierne i Cesky
Telecom, har sat en deadline for et første bud til den 3. februar, og
foruden TDC og TeliaSonera har også Swisscom, Vodafone og Telefonica
meldt deres interesse. Blandt de mest oplagte er Deutsche Telekom, der
dog endnu ikke har meldt sig som interesseret. Det samme gælder France
Telecom. Torben V. Holm, vicedirektør i TDC
Koncernforretningsudvikling, siger, at de nu kigger på materialet, og
at det for TDC er vigtigt, at der både er profitabilitet og
vækstpotentiale i deres investeringer.

Socialdemokratiet vil i sit nye forslag til en skattereform mindske
skatten på arbejde med op til 2000 kr. om året. Pengene skal komme fra
højere topskat, øgede erhvervsskatter og skarpere skatteligning. Især
ønsker partiformand Mogens Lykketoft (S) at slå ned på snyd og
skattespekulation, bl.a. ved at sætte et loft på 100.000 kr. årligt på
indbetaling på pension. Direktør ved Dansk Industri, Ole Krog, er ikke
glad for forslaget: ‘Det er en illusion, at udspillet vil styrke dansk
konkurrenceevne og dermed beskæftigelse’, udtaler han.

De nye IFRS-regnskabsregler, der trådte i kraft ved årsskiftet,
medtager ikke selskabernes goodwill, hvilket vil ses på
resultatopgørelserne. Frem til 2004 har selskaberne løbende afskrevet
den opsamlede goodwill, men de nye regler betyder, at selskaberne nu
en gang årligt skal vurdere, om merværdier som goodwill stadig er til
stede. F.eks. ville de nye regler have givet TDC 1,1 mia. kr. ekstra i
driftsresultatet for de første ni måneder af 2004 pga. ‘sparede’
goodwill-afskrivninger fra bl.a. købet af Song Networks, mens ISS i
følge de nye regler ville syvdoble indtjeningen for 2004. Reglerne
ville til gengæld kun have ringe effekt på Københavns Lufthavne, der
kun havde goodwill-afskrivninger for 13,5 mio. kr. I en faktaboks
fremgår det, at DSV, Carlsberg og SAS’ regnskaber også vil blive
påvirket af de nye regnskabsregler.

Socialdemokratiets nye forslag til en skattereform er et forsøg på at
nå en bredere vælgerskare, men kan politisk give problemer. Sådan
lyder vurderingen i Informations leder, der henviser til både SF og
Enhedslistens utilfredshed med fordelingen af de planlagte
skattelettelser. Socialdemokraterne har længe slået på, at der i det
danske erhvervsliv har fundet en ganske betydelig skatteunddragelse
sted, og det søger foreslaget da også at slå ned på, bl.a. ved at
indsætte et fradragsloft på 100.000 kr. årligt på
pensionsindbetalinger. For at undgå smal støtte til en mulig
SR-regerings skattepolitik, må Socialdemokratiet skabe yderligere
forenkling af sin skattereform, lyder det fra Information.

ISS’ franske konkurrent Sodexho Alliance kan i dag præsentere salgstal
for helåret 2004, og der er fremgang at spore. Efter at Sodexho’s
britiske konkurrent Compass måtte nedjustere forventninger til 2004,
var det overraskende, at Sodexho overgik forventningerne til tredje
kvartal og kunne opjustere helårsforventningerne fra 4,0 pct. til 4,2
pct. organisk omsætningsvækst eksklusiv opkøb og valutaeffekt.

18 danskere rejste tirsdag hjem med de sidste gratis SAS-fly fra
Thailand, nogle af dem ved endnu ikke, om deres pårørende er i live.
De sidste danskere i Thailand samles hos det danske kriseberedskabs
hovedkontor på Pearl Hotel i Phuket, hvor registreringsskemaer fra
politiet og reklamer fra Star Tours kæmper om opmærksomheden med
letlevende damer. Nu må de sidste tilbageværende selv komme skaffe sig
rejsen til Københavns Lufthavn.

Den danske regering var ikke hurtig nok til at reagere på
flodbølgekatastrofen i Sydøstasien, lyder kritik fra flere strandede
feriegæster. Andre europæiske lande var til gengælde anderledes
hurtige til at reagere, f.eks. Italien, der blot få timer efter
flodbølgen stoppede italienske charterfly til Thailand og i stedet
fyldte dem med nødhjælpsudstyr og redningspersonel. Kriseberedskabet i
lufthavnene blev hurtigere etableret i Norge og Sverige end i Danmark
og der gik også lang tid, før at Danmark havde en procedure for
hjemtransport klar til de mange strandede danskere.
Udenrigsministeriet skal selv evaluere forløbet af omkring
katastrofeberedskabet.

Vel tilbagevendt fra Thailand har Gitte og Henrik Magnussen rettet en
unfair kritik mod SAS over manglende hjælp i Københavns Lufthavn. Det
skriver Bjarne Olsen, Esbjerg, i et læserbrev til Ekstra Bladet. SAS
har ingen særlige forpligtelser over for familien, så de kunne lige så
vel kritisere Sterling eller Maersk. SAS’ ekstraordinære indsats i
forbindelse med katastrofen fortjener snarere ros end ris.

Med de nye dankort-gebyrer er det endnu nemmere for bankerne at
bondefange sine kunder, hæv derfor penge kontant hver dag. Sådan lyder
opfordringen fra Lone Anette Topping, Randers. Hvis alle gør det, vil
det ikke vare længe, før bankerne vil få nye problemer i form af køer
ved kasserne.

Tre studerende fra Aalborg Universitet har lavet et virusværn til
mobiltelefoner og de håber på at få amerikansk patent på opfindelsen.
Kristian Sørensen, der studerer kommunikationsteknologi og er en af de
tre bag projektet, har fornylig været i New York for at præsenterer
projektet for bl.a. Sony, Phillips og IBM. Virusværnet benytter bl.a.
digitale signaturer til at sikre, at vedhæftede filer ikke er vira.

Lad bankerne mærke din utilfredshed med de nye dankortgebyrer: Byt dit
dankort ud med et hævekort. Sådan lyder opfordringen fra Kim Simonsen,
Viby J., i et læserbrev til Ekstra Bladet. Kunderne må stå sammen mod
bankernes mafiametoder med først at give gratis smagsprøver så folk
bliver afhængige og siden forlange betaling.

Danskerne er vrede over det nye dankort-gebyr, der i tider med
gevaldige overskud i banksektoren blot gnider salt i såret hos
forbrugerne. En Webpol-undersøgelse for Ekstra Bladet viser, at 91
pct. af 550 adspurgte danskere i alderen 18-65 er imod
dankort-gebyret. Og mange har også tænkt sig, at lade bankerne føle
deres utilfredshed: 63,7 pct. af de adspurgte vil gå oftere i banken
for at hæve penge i stedet for at bruge dankortet i butikken.

Bankerne flår de danske forbrugere med det nye dankort-gebyr, men
Ekstra Bladet opfordrer til bankernes moral: Giv pengene videre til
Asien. Bankerne forventer at tjene 180 mio. kr. årligt på det nye
dankort-gebyr, hvilket kun er 0,6 pct. af bankernes samlede overskud i
2004. Kun ved at give disse penge til ofrene for flodbølgekatastrofen
i Asien kan bankerne retfærdiggøre det nye gebyr. Hvis ikke Danske
Bank og Nordea sætter en stopper for deres grådighed, så vil Ekstra
Bladet støtte forbrugernes sag og starte aktion ‘knæk bankerne – fjern
dankort-gebyret’.

De tre adspurgte i MetroXpress’ spørgerunde om dankortgebyret er alle
enige om, at dankort-gebyret er for meget. Bankerne tjener rigeligt
allerede på gebyrer, og dankortet burde bare være en service.

Grønland og Færøernes repræsentanter på danske ambassader vil fremover
have reference til deres egne landstyrer. Det er resultatet af en
aftale mellem Udenrigsministeriet og de to landes politiske ledelser.
Hidtil har udenrigs- og sikkerhedspolitik i Grønland og Færøerne hørt
under den danske regering.

Ved strukturreformen vil kommunerne få mulighed til styre ressourcerne
til beredskabet, men det vil ikke give forringelser. Det vurderer
beredskabschef i Roskilde, Carsten Iversen: ‘Går de for vidt i deres
spareiver, må den person, som har forstand på beredskab, nemlig
beredskabschefen, sige fra’, siger han. Samme holdning har
beredskabschef i Køge Kommune, Carl Johann Viereck, der vurderer, at
man langt de fleste steder vil fastholde et beredskab, der ligner det,
man har i dag.

De danske rejsebureauer står til at tabe store summer på
flodbølgekatastrofen i Sydøstasien – især i forhold til
forsikringsomkostningerne. Salgs- og marketingsdirektør Jan Vendelbo
fra MyTravel vurderer, at katastrofen har kostet firmaet over 10 mio.
kr. i hele norden, hovedsageligt fordi, at firmaets forsikring ikke
dækker naturkatastrofer. Salgschef hos Star Tours, Stig Elling vil
endnu ikke komme med overslag på de økonomiske konsekvenser: ‘Det er
klart, at der bliver dyrt. Men økonomien er klart sekundær i
øjeblikket’, udtaler han.

Flyselskabet Sterling rapporterer om øget interesse for utraditionelle
afgange som bl.a. Edinburgh i Skotland og Montpellier i Frankrig.

Efter pres fra en række danske politikere vil trafikminister Flemming
Hansen (K) nu søge at justere taksterne på ?resundsbron. Selvom om ca.
60 pct. af trafikken over ?resundsbron kører med rabat og antallet er
stigende, ønsker Flemming Hansen alligevel at undersøge mulighederne
for en nedsættelse af brotaksterne. ‘Hvis vi kunne give ministeren
nogle løsninger på, hvordan man yderligere kan sætte priserne ned og
samtidigt bibeholde en sund økonomi, ville vi ikke have gjort vores
arbejde godt nok’, udtaler Sven Landelius, adm. direktør for
?resundsforbindelsen. Han henviser til, at det vil kræve en ny
dansk-svensk regeringsaftale, hvis der skal ændres på konsortiets
rolle. Den svenske trafikminister Ulrica Messing (S) fastslår, at det
stadig er brokonsortiet, der har takstkompetencen.

Det er uigennemtænkt at give penge til en udvidelse af Roskilde
Lufthavn, som vil støjforurene det nærliggende rekreative område
Hedeland. Det skriver Kirsten Andersen i et læserbrev til Roskilde
Tidende. Ved at udvide lufthavnen vil politikerne ødelægge deres
tidligere investering i at udvikle Hedeland, som ingen vil bryde sig
om at opholde sig i, hvis der dagligt flyver 70 fly over området.

Den 28. december 2004 aftalte Norge, Danmark og Sverige med SAS, at
selskabet sørger for ekstraordinær hjemtransport af bl.a. de 1300
danskere, der endnu er i Thailand. I løbet af den 29. og 30. december
kan der blive tale om syv til ti særflyvninger, der i alt kan
transportere ca. 1000 mennesker.

Den 8. december 2004 underskrev bestyrelserne i Arla og Campina en
hensigtserklæring om fusion, men den kan først godkendes i marts 2005.
Det nuværende Arla kommer til at eje 65 pct. af det nye selskab, der
vil få en forventet omsætning på ca. 74 mia. kr. og omkring 28.000
ansatte. Hollandske Tiny Sanders vil blive adm. direktør, mens danske
Knud Erik Jensen bliver formand for bestyrelsen. Fusionen ventes at
give synergieffekter til omkring 1 mia. kr. årligt, hvilket svarer til
ca. 10 øre pr. kg mælk. Hvis de to selskabers repræsentantskaber
godkender det endelige fusionsoplæg, vil det nye selskab kunne blive
etableret i 2. kvartal 2005.

På Danish Crowns nye slagteri i Horsens kan man gennem guidede ture
blive ført ind i hele slagteprocessens forløb. Inspireret af Arla
Foods, der for et par år siden på tilsvarende vis åbnede ostemejeriet
ved Taulov for besøgende, vil Danish Crown invitere bl.a.
skoleklasser, studiekredse og husmoderforeninger på besøg.

Landmanden Per Jakobsen har indsendt Arla et foreslag om, bevare
hovedsædet i Viby og i stedet selv flyve kunderne til og fra
?stjylland. Han henviser til, at både Grundfos og Danfoss benytter
forretningsfly således, og han mener, at Arla, eventuelt i samarbejde
med Tulip og Danish Crown, ville kunne gøre noget lignende. Arlas
pressechef Louis Honoré er ikke afvisende, men vurderer, at det vil
være svært at genåbne fusionsaftalen med Campina for at ændre den
nuværende løsning. Han understreger, at ønsket om at flytte til
København også skyldes at man gerne vil tættere på
interesseorganisationer og politiske beslutningstagere.

Since the entire process of buying the service, reading and cutting the newspapers, writing, reading and editing the summaries before emailing them to the buyers – the entire everyday situation with the reproduction of news snacks – is what constitutes this work of art, it can be a bit difficult to put on display. But luckily, it’s pretty easy to take part in the process, seems like they’re always on the lookout for new talent. Otherwise, you can just take heart from the fact that there are people out there who are making their living from (albeit unknowingly) participating in a work of art of such disturbingly complexity (spanning all of the daily news produced in Scandinavia) that it had to be found rather than constructed.

Leave a Reply