Bogen tager afsæt i seks historier om seks forskellige fællesskaber, der givet mig mulighed for at opleve forskellige sider af demokratiets følelsesregister:

Borgerlyst og Samtalesaloner

Jeg stiftede samfundslaboratoriet Borgerlyst sammen med Nadja Pass. Sammen udforskede vi nye måder at gøre det sjovere, lettere og mere spontant at engagere sig i samfundet.

Københavns Fødevarefællesskab

Jeg var en af de bærende kræfter i Københavns Fødevarefællesskab, en økologisk indkøbsforening, der forbinder lokale producenter og forbrugere i byen.

Borgerinddragelse

Jeg arbejdede som konsulent med borgerinddragelsesprocesser for kommuner, styrelser og ministerier for at understøtte et levende samtaledemokrati, hvor alle kan påvirke den politik, der påvirker dem.

Medborgerne

Jeg var med til at opstarte Medborgerne, en alliance af lokale fællesskaber, der sammen bekæmpede den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag.

Klimabevægelsen

Jeg er engageret i den danske klimabevægelse, der bl.a. var med til at sikre Danmark et klimavalg og siden en klimalov i 2019.

Jyderup Højskole

Jeg var lærer på Jyderup Højskole, hvor jeg skabte rammer, hvor eleverne sammen kunne omsætte deres håb og drømme for fremtiden til konkret og meningsfuld handling.

Book en workshop eller et foredrag

Jeg tilbyder workshops og foredrag, der omsætter bogens pointer til levende øvelser, samtaler og handling, så du kan mærke demokratiet med hænderne, med fødderne, med maven, med hjertet – ja, med hele kroppen!

Kontakt mig for at høre nærmere

Om Andreas

Jeg er en antropolog, forfatter og idealistisk iværksætter med dybe rødder i det danske civilsamfund.

I dag arbejder jeg som selvstændig konsulent som bl.a.

  • Underviser og rådgiver om organisationsudvikling og community organising.
  • Konceptudvikler og facilitator af åbne og ligeværdige samtaler og møder.
  • Formidler og tekstforfatter med overblik og indsigt.

Jeg har tidligere arbejdet som bl.a. borgerinddragelseskonsulent, community organiser og højskolelærer.